fbpx
muangthaismartlinkedpro101(Global)

เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ โปร 10/1 (Global)

หน้าแรกประกันชีวิตควบการลงทุนเมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ โปร 10/1 (Global)

เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ โปร 10/1 (Global)

โอกาสลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก พร้อมการันตีเงินที่จ่ายไม่สูญหาย

จุดเด่น

 • 1. การันตีผลประโยชน์
 •    – การันตีเงินคืนระหว่างสัญญา รับเงินคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์ ปีละ 1%* รวมผลประโยชน์ 9%*
 •  – การันตีเงินคืนกรณีอยู่ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 101%*
 • 2. ช่วยให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องบริหารพอร์ตเอง มือใหม่ก็ลงทุนได้ผ่านการทำประกันชีวิต
 • 3. ลดหย่อนภาษีได้ ลดหย่อนภาษีได้ตามเบี้ยที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท**
 • 4. คุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 105%*
 • 5. ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ***
 • 6. โอกาสลงทุนในระดับสากลเพื่อสร้างผลตอบแทนแบบไร้ขีดจำกัด ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ที่ไม่ได้ล็อคอัตราผลตอบแทนเหมือนประกันชีวิตรูปแบบเดิมๆ แต่เปิดโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างเต็มที่ (Upside gain) ผ่านดัชนี Global Multi Asset USD VT 5 Series 3 Index
 • หมายเหตุ :
 • * เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
 • ** เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • *** การรับประกันขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ

รายระเอียด เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ โปร 10/1 (Global)

อายุที่รับประกัน

อายุ 1 เดือน – 80 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

10 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

1 ปี

รับเงินคืนทุกปี

1 %

ลดหย่อนภาษี

100,000 บาท(2)

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

1 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี

การตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ (การรับประกันขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ)

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้

ตัวอย่างเมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ โปร 10/1 (Global)

จากตัวอย่างด้านล่าง ทำประกัน โครงการเมืองไทย 101 พลัส การ ลงทุน ได้ผลตอบแทน

ลูกค้าทำทุนประกัน 1 ล้าน บาท เบี้ยที่จ่าย คือ 981,000 บาทต่อปีครั้งเดียว

เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ โปร 10/1 (Global) การันตีจ่าย 1,100,000 บาท ( เงินคืน 9 ครั้งปีละ 10,000 คือ 90,000 ครบสัญญาได้อีก 1,010,000 บาท)

กรณี ผลตอบแทนติดลบ ได้การันตี 1,100,000 บาท

กรณีผลตอบแทน 3 % ได้ 1,236,247 บาท

กรณีผลตอบแทน 5% ได้ 1,348,992 บาท

saleoffermuangthaismartlinkedpro101(Global)
saleoffermuangthaismartlinkedpro101(Global)

การลงทุน เป็นการลงทุน ใน Citi Global Multi-Asset 

ดูรายละเอียดกองทุน

ลงทุนปลอดภัย(1) ไม่เจ็บตัว ผ่านประกันชีวิตรูปแบบใหม่ การันตีเงินคืนระหว่างสัญญาทุกปี มั่นใจได้เบี้ยที่จ่ายไม่สูญหาย พร้อมสร้างโอกาสรับผลตอบแทน(Upside gain) ผ่านดัชนี Citi Global Multi Asset USD VT 5 Series 3 Index ที่บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญของ Citi

(1) เป็นการลงทุนผ่านประกันชีวิต
(2) เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
(3) การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
(4) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
(5) เงินปันผลจะจ่ายกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ครบสัญญาเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่การันตีจำนวนเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา

หมายเหตุ :
Citi is a registered trademark and service mark of Citigroup Inc. or its affiliates and is used and registered throughout the world. Muang Thai Smart Link Pro 10/1 (Global) (the “Financial Product”) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Citigroup, and Citigroup makes no representation regarding the advisability of investing in such Financial Product. Citigroup gives no express or implied warranties, including, but not limited to, any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use. In no event shall Citigroup be liable for any direct, indirect, special or consequential damages in connection with any use of the Citigroup data and information.

Q : เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ โปร 10/1 (Global) มีความแตกต่างกับแบบประกันสามัญ และแบบประกันชีวิตควบการลงทุนอย่างไร?
A : เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ โปร 10/1 (Global) เป็นแบบประกันประเภทสะสมทรัพย์ที่มีการันตีเงินจ่ายคืน ตามกรมธรรม์ แต่หากอยู่ครบกำหนดสัญญาจะมีโอกาสได้รับเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ซึ่งอ้างอิงจากการลงทุนของดัชนี โดยจำนวนเงินปันผลที่จะได้รับขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของดัชนีนั้น

Q : เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ โปร 10/1 (Global) เหมาะกับลูกค้ากลุ่มไหน?
A : เหมาะกับผู้ที่ต้องการอยากเริ่มต้นลงทุน แต่สามารถรับความเสี่ยงได้ต่ำ และไม่ต้องการให้เงินที่จ่ายสูญหาย หรือผู้ที่ไม่มีเวลาติดตามสภาวะตลาด ต้องการผู้ช่วยบริหารเงินลงทุน

Q : เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ โปร 10/1 (Global) มีคุ้มครองเงินต้นหรือไม่?
A : มีการคุ้มครองเงินที่จ่าย โดยในกรณีที่อยู่ครบสัญญา บริษัทฯ จะการันตีผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาให้ 110%* (ประกอบด้วยเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา 9%* และเงินครบสัญญา 101%*) ซึ่งจะมีจำนวนมากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ลูกค้าชำระมาทั้งหมด และในขณะเดียวกันก็ยังมีโอกาสได้รับเงินปันผลพิเศษอีกด้วย (ถ้ามี)

หมายเหตุ: *ผลประโยชน์เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

Q : ความเสี่ยงจากการซื้อ เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ โปร 10/1 (Global) คืออะไร?
A : 1. ความเสี่ยงในการลงทุน (Investment Risk): โอกาสที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่คาดหวังไว้ นั่นคืออัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับจริง (actual return) คลาดเคลื่อน หรือเบี่ยงเบน ไปจาก อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนคาดหวังว่าจะได้รับ (expected return) อย่างไรก็ตามนโยบายการลงทุนของ Citi Global Multi Asset USD VT5 Series 3 Index มีการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการกระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ และหลายประเทศ เพื่อลดความผันผวน และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี

2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  (Exchange Rate Risk): เงินปันผลที่คำนวณจาก Global Multi Asset USD VT 5 Series 3 Index มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากดัชนีที่ลงทุนอยู่ในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี ผู้ถือกรมธรรม์จะยังคงได้รับเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขเต็มจำนวนเมื่ออยู่จนครบกำหนดสัญญา เนื่องจากเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

Q : ลูกค้าสามารถติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีที่ลงทุนได้จากที่ใด มีการส่งรายงานให้กับลูกค้าหรือไม่?
A : สามารถติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีที่ลงทุนได้จาก website บริษัทฯ www.muangthai.co.th/NAV

Q : เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ โปร 10/1 (Global) สามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่ ?
A : ไม่มีการหักค่าใช้จ่าย

Q : เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ โปร 10/1 (Global) สามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่ ?
A : ไม่สามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตได้

Q : ทำไมต้องเป็นการบริหารจัดการผ่าน Citi
A : CIti เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ และเป็นที่ยอมรับระดับโลก โดยได้รับการโหวตให้เป็นธนาคารที่ดีที่สุดในโลกและในเอเชียในปี 2018 (โดย 2018 Euromoney Awards) รวมถึงมีประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจกลยุทธ์การลงทุน และมีความสามารถในการให้บริการเต็มรูปแบบ

Q : กรณีที่ลูกค้าบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดกรมธรรม์ ลูกค้าจะได้รับเงินปันผลหรือไม่
A : หากลูกค้าบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดสัญญาจะไม่ได้รับเงินปันผล (ถ้ามี)

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง