fbpx

เมืองไทยประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ ประกันลดหย่อนภาษี ประกันควบคู่การลงทุน วางแผนเรื่องความเสี่ยง ประกันหนี้สิน ทีมงานเมืองไทยประกันชีวิต ยินดีให้คำปรึกษาและบริการทำสัญญาที่เหมาะกับคุณจริงๆ ราคายุติธรรม

แบบประกันเปิดขายพิเศษ

เปิดจองตั้งแต่วันนี้ (เต็มแล้ว)

เมืองไทย ได้ใจ 3/2

เมืองไทยประกันชีวิต ประกันครอบครัว ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันเกษียณ ประกันออมทรัพย์

ขั้นตอนการใช้บริการทีมงาน mungthailifeplus

ศึกษารายละเอียดแบบประกันเมืองไทยประกันชีวิตจากเวปไซต์

โทรหา หรือ ทักแชทสอบถามเพิ่มเติม สอบถามได้ไม่มีข้อผูกมัด ยินดีให้บริการครับ

นัดหมาย พูดคุยรายละเอียด สัญญาประกันที่พูดคุยทางโทรศัพท์ หรือ แช

เซ็นเอกสารสัญญาประกันที่เลือก และ ชำระเงิน

กรมธรรม์ประกันอนุมัติ นำส่งมอบผู้เอาประกัน

ทีมงาน muangthailifeplus

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าซื้อกรมธรรม์ใหม่ ประกันแบบสามัญ ยกเว้น แบบประกันชีวิตควบการลงทุน
ผ่อน 0% นาน 3, 6 เดือน สำหรับลูกค้าซื้อกรมธรรม์ใหม่แบบรายปีเท่านั้น➤ รับสิทธิผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน เฉพาะลูกค้าซื้อกรมธรรม์ใหม่และชำระดัวยบัตรเครดิตแบบรายปีเท่านั้น
ยอดชำระเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/กรมธรรม์/เซลล์สลิป

ระยะเวลา : ตั้งแต่ 2 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 ผ่าน บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย
ระยะเวลา : ตั้งแต่ 15 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 ได้แก่ บัตรเครดิต เครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ทุกประเภท ธนาคารยูโอบี ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารไทยพาณิชย์ และบัตรเครดิต KTC  
◉ บัตรเครดิตและธนาคารที่เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย เครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ทุกประเภท ธนาคารยูโอบี ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารไทยพาณิชย์ และบัตรเครดิต KTC  
◉ ต้องเป็นแบบประกันภัยที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้เท่านั้น ทั้งนี้ แบบประกันภัยที่ไม่เข้าร่วมรายการ ได้แก่ แบบประกันชีวิตชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว หรือชำระเบี้ยประกันภัยต่ำกว่า 5 ปี, แบบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA), แบบประกันชีวิตควบการลงทุนทั้งแบบยูนิต ลิงค์ (Unit-Linked) และแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life)

   1. ประเภทแบบประกันที่ต้องแนบสัญญาสุขภาพเพิ่มเติมหรือโรคร้ายเเรงแบบใดก็ได้ 
        1.1 แบบประกันแบบสามัญที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
   2. ประเภทแบบประกันที่ไม่ต้องแนบสัญญาสุขภาพเพิ่มเติมหรือโรคร้ายเเรง
        2.1 แบบประกันบำนาญ ดังนี้
         – เมืองไทย 8505 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
         – เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
         – เมืองไทย 8555 จี20 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
         – เมืองไทย 8560 จี15 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
         – เมืองไทย 9955 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

◉ ต้องชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีเท่านั้น 
◉ สำหรับการซื้อประกันภัยใหม่ในทุกช่องทางการขายของบริษัท 
ยกเว้น การซื้อประกันใหม่ผ่านช่องทาง ธนาคาร LH BANK, ช่องทางตัวแทน (MTL Service, MTL Next) รับเฉพาะธนาคารกสิกรไทย เครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ทุกประเภท และการขายผ่านธนาคารกสิกรไทย โปรดตรวจสอบโปรโมชันการชำระผ่านบัตรเครดิตเพิ่มเติมที่สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ
◉ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต และธนาคารกำหนด
◉ โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
➤ รับสิทธิผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน เฉพาะลูกค้าซื้อกรมธรรม์ใหม่และชำระดัวยบัตรเครดิตแบบรายปีเท่านั้น
ยอดชำระเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป/กรมธรรม์/เซลล์สลิป

ระยะเวลา : ตั้งแต่  2 มกราคม 2567 – 31  มีนาคม 2567 ผ่าน บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย 
ระยะเวลา : ตั้งแต่ 15 มกราคม 2567 – 31  มีนาคม 2567 ได้แก่ บัตรเครดิตเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ทุกประเภท 

◉ บัตรเครดิตและธนาคารที่เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย เครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ทุกประเภท
◉ ต้องเป็นแบบประกันภัยที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้เท่านั้น ทั้งนี้ แบบประกันภัยที่ไม่เข้าร่วมรายการ ได้แก่ แบบประกันชีวิตชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว หรือชำระเบี้ยประกันภัยต่ำกว่า 5 ปี, แบบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA), แบบประกันชีวิตควบการลงทุนแบบยูนิต ลิงค์ (Unit-Linked), และแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life)

   1. ประเภทแบบประกันที่ต้องแนบสัญญาสุขภาพเพิ่มเติมหรือโรคร้ายเเรงแบบใดก็ได้ 
        1.1 แบบประกันแบบสามัญที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
   2. ประเภทแบบประกันที่ไม่ต้องแนบสัญญาสุขภาพเพิ่มเติมหรือโรคร้ายเเรง
        2.1 แบบประกันบำนาญ ดังนี้
         – เมืองไทย 8505 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
         – เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
         – เมืองไทย 8555 จี20 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
         – เมืองไทย 8560 จี15 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
         – เมืองไทย 9955 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

◉ ต้องชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีเท่านั้น 
◉ สำหรับการซื้อประกันภัยใหม่ในทุกช่องทางการขายของบริษัท ยกเว้น การขายผ่านธนาคารกสิกรไทย โปรดตรวจสอบโปรโมชันการชำระผ่านบัตรเครดิตเพิ่มเติมที่สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ
◉ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต และธนาคารกำหนด
◉ โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าซื้อกรมธรรม์ใหม่ แบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life)
➤ รับสิทธิผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน เฉพาะสำหรับลูกค้าซื้อกรมธรรม์ใหม่และชำระดัวยบัตรเครดิตแบบรายปีเท่านั้น  ยอดชำระเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป (เบี้ยประกันภัยหลักรวมเงินออมเพิ่มเติม)/กรมธรรม์/เซลล์สลิป

ระยะเวลา : ตั้งแต่ 2 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 ผ่าน บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย

◉ ธนาคารที่เข้าร่วมรายการ ผ่าน ธนาคารกสิกรไทย
◉ ไม่ต้องแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ โรคร้ายแรง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และแบบประกันทุพพลภาพ
◉ ต้องชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีเท่านั้น
◉ สำหรับการซื้อประกันภัยใหม่ในทุกช่องทางการขายของบริษัท ยกเว้น การขายผ่านธนาคารกสิกรไทย โปรดตรวจสอบโปรโมชันการชำระผ่านบัตรเครดิตเพิ่มเติมที่สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ
◉ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต และธนาคารกำหนด
◉ โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
➤ รับสิทธิผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน เฉพาะสำหรับลูกค้าซื้อกรมธรรม์ใหม่และชำระดัวยบัตรเครดิตแบบรายปีเท่านั้น  ยอดชำระเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป (เบี้ยประกันภัยหลักรวมเงินออมเพิ่มเติม)/กรมธรรม์/เซลล์สลิป

ระยะเวลา : ตั้งแต่ 2 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 ผ่าน บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย

◉ ธนาคารที่เข้าร่วมรายการ ผ่านธนาคารกสิกรไทย
◉ ไม่ต้องแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ โรคร้ายแรง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และแบบประกันทุพพลภาพ
◉ ต้องชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีเท่านั้น
◉ สำหรับการซื้อประกันภัยใหม่ในทุกช่องทางการขายของบริษัท ยกเว้น การขายผ่านธนาคารกสิกรไทย และธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
◉ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต และธนาคารกำหนด
◉ โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าต่ออายุกรมธรรม์
ผ่อน 0% นาน 3 เดือน ช่องทาง MTL Click เท่านั้น

➤ ผ่อนชำระค่าเบี้ยปีต่ออายุ 0% นาน 3 เดือน เฉพาะช่องทาง MTL Click เท่านั้น
ยอดชำระเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/กรมธรรม์/เซลล์สลิป และทุกโหมดชำระเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลา : ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 ได้แก่ บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย และเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ทุกประเภท

◉ ธนาคารที่เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย และเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ทุกประเภท
◉ เงื่อนไขเฉพาะแบบประกันภัยที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้
1. แบบประกันแบบสามัญ
2. แบบประกันยูนิเวอร์แซลไลฟ์
◉ ชำระเบี้ยภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระเบี้ยรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% เมื่อใช้บัตรเครดิต KTC
ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 

สิทธิพิเศษที่ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% (รับสิทธิ์โดยไม่ต้องแลกคะแนน)

• แบบประกันภัยที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ ยกเว้นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน Unit-linked
• สามารถใช้ได้ทั้งการชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก และเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ สำหรับทุกโหมดชำระเบี้ยประกันภัย เฉพาะชำระเบี้ยเต็มจำนวนเท่านั้น
• สำหรับการซื้อผ่านทุกช่องทางการขาย
• ลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดรายการ โดยลงทะเบียนก่อน และ/หรือภายในวันที่ทำรายการ หรือลงทะเบียนออนไลน์ คลิก 
• ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันทำการ นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่สมาชิกทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ
 จำนวนเบี้ยประกันภัย/เซลล์สลิป
รับเครดิตเงินคืน
10,000 – 49,999 บาท
0.6%
50,000 – 499,999 บาท
0.7%
500,000 บาท ขึ้นไป
1%
หมายเหตุ :
– ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย,และ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรับเครดิตเงินคืน 1% นี้ได้
– สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์รับเครดิตเงินคืน โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ MTL เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) โดยสมาชิกจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนและ/หรือภายในวันที่ทำรายการ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ และลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดรายการ หรือลงทะเบียนออนไลน์ คลิก
– ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC ทุกประเภทสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% ตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
– สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-123-5000 
สิทธิพิเศษที่ 2 : คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 12% หรือ 120 บาท

เมื่อชําระค่าเบี้ย ผ่านบัตรเครดิต KTC ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป และใช้ทุก 1,000 คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน 12% หรือ 120 บาท คืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
• แบบประกันภัยที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ ยกเว้นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน Unit-Linked
• สามารถใช้ได้ทั้งการชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก และเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ สำหรับทุกโหมดชำระเบี้ยประกันภัย
• สำหรับการซื้อผ่านทุกช่องทางการขาย
– สมาชิกบัตรฯสามารถใช้คะแนนได้ตามจำนวนที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุดไม่เกินยอดชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป
• ลงทะเบียนทุกครั้งก่อนทำรายการ ภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการ หรือลงทะเบียนออนไลน์ คลิก 
• ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันทำการ นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่สมาชิกทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ

หมายเหตุ :
– ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, และ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าเข้าร่วมรายการแลกรับเครดิตเงินคืนนี้ได้
– สมาชิกที่ประสงค์จะแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนทุกครั้งที่มีการใช้จ่าย โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ MTC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย #และจำนวนคะแนนที่ประสงค์จะขอแลกรับเครดิตเงินคืน ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) 1 SMS/เซลล์สลิป ภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการ โดยสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
– กรณีสมาชิกลงทะเบียนรับสิทธิ์เกินกว่า 1 ครั้ง ต่อเซลล์สลิป เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนครั้งที่มีการ ระบุจำนวนคะแนนที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุดเท่านั้น มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
– ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนน KTC FOREVER ในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ณ วันที่เคทีซีทำการคำนวณคะแนนเพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
– สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-123-5000