fbpx
เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/5 ดี 55, ดี 60, ดี 65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/5 ดี55, ดี60, ดี65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

บำนาญปรับได้ตรงใจ เลือกออกแบบการรับเงินบำนาญได้ตามไลฟ์สไตล์

จุดเด่น

– Flexible ปรับเปลี่ยนอายุเริ่มรับบำนาญได้ เลือกอายุ 55 ปี อายุ 60 ปี หรืออายุ 65 ปี ก็ทำได้

– ไม่ต้องตรวจสุขภาพ กรณีไม่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย

– Design รับเงินบำนาญได้ จะเลือกรับเงินก้อนทั้งปี หรือเลือกทยอยรับเงินรายเดือน ก็ออกแบบได้ หรือจะเลือกจ่ายตรงเข้า Nursing Home ก็ทำได้

  • ชำระเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี รับเงินยาวถึงอายุ 90 ปี
  • มั่นใจกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น รับเงินบำนาญเพิ่มขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น สูงสุดปีละ 24%
  • ปรับได้ตรงใจ เลือกรับบำนาญเป็นรายปีหรือรายเดือน
  • เลือกพลัสเสริมความคุ้มครองได้ตามต้องการ เพิ่มความคุ้มครองสุขภาพ ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ความคุ้มครองอุบัติเหตุ และความคุ้มครองอื่นๆ ด้วยการแนบสัญญาเพิ่มเติมได้
  • สามารถใช้สิทธิกู้ยืมเงิน โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกันได้ (ก่อนรับเงินบำนาญ)
  • ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท
เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/5 ดี 55, ดี 60, ดี 65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/5 ดี 55, ดี 60, ดี 65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/5 ดี 55, ดี 60, ดี 65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
ปรับเปลี่ยน ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เลือกรับบำนาญได้
เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/5 ดี 55, ดี 60, ดี 65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
รายละเอียดการจ่ายผลประโยชน์
เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/5 ดี 55, ดี 60, ดี 65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
ตัวอย่าง ผลประโยชน์ แต่ละแผน เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/5 ดี 55, ดี 60, ดี 65
เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/5 ดี 55, ดี 60, ดี 65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/5 ดี 55, ดี 60, ดี 65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
อายุที่รับประกัน 20-50 ปี