fbpx
retirement-muangthai9960

เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

หน้าแรกประกันวางแผนเกษียณเมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)จ่ายเบี้ยสบาย

จ่ายเบี้ยไม่แพง ลดหย่อนภาษีได้หลายปี

จุดเด่น

 • รับเงินบำนาญ ปีละ 12%(1) รวมสูงสุด 480%(2)
 • ใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้(3)
 • ความคุ้มครองชีวิต ในช่วงก่อนรับบำนาญ 100%(4)
 • เลือกรับเงินบำนาญเป็น รายปีหรือรายเดือน ก็ได้
 • อายุรับประกันภัย 20-55 ปี 
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมเพิ่มได้
 • หมายเหตุ
 • (1) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญาโดยเริ่มจ่ายเงินบำนาญตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี ไปจนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 99 ปี 
 • (2) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มทำสัญญา
 • (3) เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพกร
 • (4) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

ประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษีได้ ชีวิตบั้นปลายแฮปปี้

“อยากมีความสุขหลังเกษียณต้องทำยังไง?” เพราะชีวิตบั้นปลายคุณออกแบบได้ เริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้ กับ ประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษี อย่าง เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) แบบประกันที่จะช่วยวางแผนอนาคตของคุณได้ จากเมืองไทยประกันชีวิต ทำให้คุณอุ่นใจ รับบำนาญพร้อมใช้หลังเกษียณ รับเงินบำนาญ ปีละ 12%(2) รวมสูงสุด 480%(2) คุ้มครองชีวิตในช่วงก่อนบำนาญ 100%* เลือกรับเงินบำนาญเป็นรายปีหรือรายเดือนก็ได้ สมัครได้ตั้งแต่อายุ 20-55 ปี ให้คุณมีรายได้สม่ำเสมอเป็นประจำหลังเกษียณ

นอกจากนี้ ประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษีได้ อย่าง เมืองไทย 9960 ยังคุ้มครองยาวนานจนถึงอายุ 99 ปี และยังสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปี(1) สมัครวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า จะดีแค่ไหน…ถ้าได้ใช้ชีวิตอย่างที่อยากเป็น 

ภาพแสดงผลประโยชน์ เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

details-muangthai9960
1benefit-muangthai9960

ตัวอย่าง ชาย ลดหย่อน 300,000

จะเห็นว่าเริ่มวางแผนเก็บเงินทันที
จะได้รับบำนาญก้อนใหญ่
นอกจากบำนาญทุกปีแล้ว
ยังจะได้ลดหย่อนภาษีตามฐานภาษี
ยศพนธ์ นารินทร์
อายุเริ่มทำทุนประกันรับบำนาญปีละ
209,960,1591,195,219
219,581,6031,149,792
229,216,5891,105,990
238,860,0111,063,201
248,513,0531,021,566
258,169,934980,392
267,834,943940,193
277,505,629900,675
287,182,188861,862
296,864,988823,798
306,554,511786,541
316,248,698749,843
325,948,839713,860
335,655,042678,605
345,367,686644,122
355,086,469610,376
364,810,776577,293
374,541,326544,959
384,277,769513,332
394,020,369482,444
403,769,317452,318
413,524,436422,932
423,285,870394,304
433,053,124366,374
442,826,988339,238
452,606,882312,825
462,393,107287,172
472,185,155262,218
481,983,208237,985
491,786,884214,426
501,595,999191,519
511,407,195168,863
521,227,546147,305
531,052,742126,329
54882,586105,910
55716,98286,037

(1) ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
(2) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

Q: ใครที่สามารถทำประกัน เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) ได้บ้าง
A: ทำได้ตั้งแต่อายุ 20 – 55 ปี

Q: ความคุ้มครองขั้นต่ำที่สามารถซื้อได้ของ แบบประกันภัย เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) คือเท่าไร
A: 100,000 บาท

Q: ต้องตรวจสุขภาพไหม
A: ผู้ทำประกันต้องแจ้งข้อมูลสุขภาพตามจริงให้บริษัทฯ ทราบ โดยการขอตรวจสุขภาพจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ

Q: ถ้าทำประกันนี้แล้วจะยังสามารถซื้อสัญญาอื่นเพิ่มเติมได้ไหม
A: สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ แนบท้ายกรมธรรม์ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้น

Q: ถ้าหากสมัครทำประกันนี้และผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เบี้ยประกันจะถูกปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้ทำประกันหรือไม่
A: เบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายสำหรับปีกรมธรรม์ถัดไปจะเท่าเดิม (เบี้ยประกันภัยไม่ปรับเพิ่มขึ้นตามอายุ) โดยลูกค้าจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุก่อนหรือภายใน 31 วัน นับตั้งแต่วันที่ถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย

Q: ประกันบํานาญนี้ สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ไหม
A: เบี้ยประกัน สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(1)

Q: ประกันบํานาญนี้ ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่
A: ประกันบำนาญ เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) สามารถลดหย่อนได้สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปี(1)

Q: จะได้รับเงินบำนาญตอนไหน
A: จะได้รับเงินบำนาญแบ่งเป็น 2 กรณี
1. ผู้ทำประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา : จะได้รับเงินบำนาญตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 99 ปี โดยรับเงินบำนาญปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
2. กรณีผู้ทำประกันภัยเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 10 ปี : บริษัทฯ จะรับรองการจ่ายเงินบำนาญจนครบ 10 ปี โดยรับเงินเป็นจำนวนเดียว ซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 10 ปี (ตามตารางมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญ) และถือว่าสัญญาประกันภัยสิ้นสุด

Q: ประกันนี้ให้ความคุ้มครองยังไงบ้าง
A: 1. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ในช่วงก่อนรับเงินบำนาญ (ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี) บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
2. กรณีผู้ทำประกันภัยเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 10 ปี : บริษัทฯ จะรับรองการจ่ายเงินบำนาญจนครบ 10 ปี โดยรับเงินเป็นจำนวนเดียว ซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 10 ปี (ตามตารางมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญ) และถือว่าสัญญาประกันภัยสิ้นสุด

Q: ถ้าทำประกันนี้แล้วอยากยกเลิกกรมธรรม์(เวนคืนกรมธรรม์)จะได้ไหม
A: ถ้าต้องการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญ สามารถยกเลิกได้ โดยรับเงินค่าเวนคืนตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ แต่หากรับเงินบำนาญแล้วจะไม่สามารถขอเวนคืนกรมธรรม์ได้ ทั้งนี้การขอเวนคืนกรมธรรม์ผู้เอาประกันภัยอาจจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังจากกรมสรรพากร

Q: บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองในกรณีใดบ้าง
A: 1. กรณีผู้ทำประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้ทำประกันถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้ทำประกันแจ้งอายุไม่ถูกต้อง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัท

Q: ซื้อประกันชีวิตแบบบํานาญ ที่ไหนดี
A: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาประกันชีวิตแบบบำนาญอยู่ ประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษีได้ อย่าง เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) จากเมืองไทยประกันชีวิต ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณสามารถเลือกซื้อได้ เพื่อช่วยวางแผนรายได้หลังเกษียณ ด้วยการมอบเงินบำนาญให้ทุกปี ตั้งแต่ครบอายุ 60 ปี ไปจนถึง 99 ปี และยังใช้สิทธิลดหย่อนภาษี(1) ได้อีกด้วย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุหรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

จะสิ้นปีแล้วมีสิทธิ ลดหย่อนภาษีพอหรือยัง ?

ข้อควรรู้เบี้ย

1. ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี ได้สูงสุด 25,000 บา

2.ประกันชีวิตแบบสามัญ ลดหย่อนภาษี ได้สูงสุด 100,000 บาท

3. เบี้ยประกันบำนาญลดหย่อนภาษีได้สุงสุด 200,000 บาท

หมายเหตุ สิทธิลดหย่อนข้อ 1 และ 2 รวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท

สิทธิลดหย่อน ข้อ 1 , 2 , 3 ได้สูงสุด 300,000 บาท

ตัวอย่าง อัตตราภาษีบุคคลธรรมดา

tax65

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าซื้อกรมธรรม์ใหม่ ประกันแบบสามัญ ยกเว้น แบบประกันชีวิตควบการลงทุน
ผ่อน 0% นาน 3, 6 เดือน สำหรับลูกค้าซื้อกรมธรรม์ใหม่แบบรายปีเท่านั้น➤ รับสิทธิผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน เฉพาะลูกค้าซื้อกรมธรรม์ใหม่และชำระดัวยบัตรเครดิตแบบรายปีเท่านั้น
ยอดชำระเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/กรมธรรม์/เซลล์สลิป

ระยะเวลา : ตั้งแต่ 2 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 ผ่าน บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย
ระยะเวลา : ตั้งแต่ 15 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 ได้แก่ บัตรเครดิต เครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ทุกประเภท ธนาคารยูโอบี ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารไทยพาณิชย์ และบัตรเครดิต KTC  
◉ บัตรเครดิตและธนาคารที่เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย เครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ทุกประเภท ธนาคารยูโอบี ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารไทยพาณิชย์ และบัตรเครดิต KTC  
◉ ต้องเป็นแบบประกันภัยที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้เท่านั้น ทั้งนี้ แบบประกันภัยที่ไม่เข้าร่วมรายการ ได้แก่ แบบประกันชีวิตชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว หรือชำระเบี้ยประกันภัยต่ำกว่า 5 ปี, แบบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA), แบบประกันชีวิตควบการลงทุนทั้งแบบยูนิต ลิงค์ (Unit-Linked) และแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life)

   1. ประเภทแบบประกันที่ต้องแนบสัญญาสุขภาพเพิ่มเติมหรือโรคร้ายเเรงแบบใดก็ได้ 
        1.1 แบบประกันแบบสามัญที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
   2. ประเภทแบบประกันที่ไม่ต้องแนบสัญญาสุขภาพเพิ่มเติมหรือโรคร้ายเเรง
        2.1 แบบประกันบำนาญ ดังนี้
         – เมืองไทย 8505 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
         – เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
         – เมืองไทย 8555 จี20 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
         – เมืองไทย 8560 จี15 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
         – เมืองไทย 9955 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

◉ ต้องชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีเท่านั้น 
◉ สำหรับการซื้อประกันภัยใหม่ในทุกช่องทางการขายของบริษัท 
ยกเว้น การซื้อประกันใหม่ผ่านช่องทาง ธนาคาร LH BANK, ช่องทางตัวแทน (MTL Service, MTL Next) รับเฉพาะธนาคารกสิกรไทย เครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ทุกประเภท และการขายผ่านธนาคารกสิกรไทย โปรดตรวจสอบโปรโมชันการชำระผ่านบัตรเครดิตเพิ่มเติมที่สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ
◉ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต และธนาคารกำหนด
◉ โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
➤ รับสิทธิผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน เฉพาะลูกค้าซื้อกรมธรรม์ใหม่และชำระดัวยบัตรเครดิตแบบรายปีเท่านั้น
ยอดชำระเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป/กรมธรรม์/เซลล์สลิป

ระยะเวลา : ตั้งแต่  2 มกราคม 2567 – 31  มีนาคม 2567 ผ่าน บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย 
ระยะเวลา : ตั้งแต่ 15 มกราคม 2567 – 31  มีนาคม 2567 ได้แก่ บัตรเครดิตเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ทุกประเภท 

◉ บัตรเครดิตและธนาคารที่เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย เครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ทุกประเภท
◉ ต้องเป็นแบบประกันภัยที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้เท่านั้น ทั้งนี้ แบบประกันภัยที่ไม่เข้าร่วมรายการ ได้แก่ แบบประกันชีวิตชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว หรือชำระเบี้ยประกันภัยต่ำกว่า 5 ปี, แบบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA), แบบประกันชีวิตควบการลงทุนแบบยูนิต ลิงค์ (Unit-Linked), และแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life)

   1. ประเภทแบบประกันที่ต้องแนบสัญญาสุขภาพเพิ่มเติมหรือโรคร้ายเเรงแบบใดก็ได้ 
        1.1 แบบประกันแบบสามัญที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
   2. ประเภทแบบประกันที่ไม่ต้องแนบสัญญาสุขภาพเพิ่มเติมหรือโรคร้ายเเรง
        2.1 แบบประกันบำนาญ ดังนี้
         – เมืองไทย 8505 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
         – เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
         – เมืองไทย 8555 จี20 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
         – เมืองไทย 8560 จี15 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
         – เมืองไทย 9955 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

◉ ต้องชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีเท่านั้น 
◉ สำหรับการซื้อประกันภัยใหม่ในทุกช่องทางการขายของบริษัท ยกเว้น การขายผ่านธนาคารกสิกรไทย โปรดตรวจสอบโปรโมชันการชำระผ่านบัตรเครดิตเพิ่มเติมที่สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ
◉ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต และธนาคารกำหนด
◉ โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าซื้อกรมธรรม์ใหม่ แบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life)
➤ รับสิทธิผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน เฉพาะสำหรับลูกค้าซื้อกรมธรรม์ใหม่และชำระดัวยบัตรเครดิตแบบรายปีเท่านั้น  ยอดชำระเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป (เบี้ยประกันภัยหลักรวมเงินออมเพิ่มเติม)/กรมธรรม์/เซลล์สลิป

ระยะเวลา : ตั้งแต่ 2 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 ผ่าน บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย

◉ ธนาคารที่เข้าร่วมรายการ ผ่าน ธนาคารกสิกรไทย
◉ ไม่ต้องแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ โรคร้ายแรง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และแบบประกันทุพพลภาพ
◉ ต้องชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีเท่านั้น
◉ สำหรับการซื้อประกันภัยใหม่ในทุกช่องทางการขายของบริษัท ยกเว้น การขายผ่านธนาคารกสิกรไทย โปรดตรวจสอบโปรโมชันการชำระผ่านบัตรเครดิตเพิ่มเติมที่สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ
◉ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต และธนาคารกำหนด
◉ โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
➤ รับสิทธิผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน เฉพาะสำหรับลูกค้าซื้อกรมธรรม์ใหม่และชำระดัวยบัตรเครดิตแบบรายปีเท่านั้น  ยอดชำระเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป (เบี้ยประกันภัยหลักรวมเงินออมเพิ่มเติม)/กรมธรรม์/เซลล์สลิป

ระยะเวลา : ตั้งแต่ 2 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 ผ่าน บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย

◉ ธนาคารที่เข้าร่วมรายการ ผ่านธนาคารกสิกรไทย
◉ ไม่ต้องแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ โรคร้ายแรง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และแบบประกันทุพพลภาพ
◉ ต้องชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีเท่านั้น
◉ สำหรับการซื้อประกันภัยใหม่ในทุกช่องทางการขายของบริษัท ยกเว้น การขายผ่านธนาคารกสิกรไทย และธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
◉ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต และธนาคารกำหนด
◉ โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าต่ออายุกรมธรรม์
ผ่อน 0% นาน 3 เดือน ช่องทาง MTL Click เท่านั้น

➤ ผ่อนชำระค่าเบี้ยปีต่ออายุ 0% นาน 3 เดือน เฉพาะช่องทาง MTL Click เท่านั้น
ยอดชำระเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/กรมธรรม์/เซลล์สลิป และทุกโหมดชำระเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลา : ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 ได้แก่ บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย และเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ทุกประเภท

◉ ธนาคารที่เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย และเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ทุกประเภท
◉ เงื่อนไขเฉพาะแบบประกันภัยที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้
1. แบบประกันแบบสามัญ
2. แบบประกันยูนิเวอร์แซลไลฟ์
◉ ชำระเบี้ยภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระเบี้ยรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% เมื่อใช้บัตรเครดิต KTC
ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 

สิทธิพิเศษที่ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% (รับสิทธิ์โดยไม่ต้องแลกคะแนน)

• แบบประกันภัยที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ ยกเว้นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน Unit-linked
• สามารถใช้ได้ทั้งการชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก และเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ สำหรับทุกโหมดชำระเบี้ยประกันภัย เฉพาะชำระเบี้ยเต็มจำนวนเท่านั้น
• สำหรับการซื้อผ่านทุกช่องทางการขาย
• ลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดรายการ โดยลงทะเบียนก่อน และ/หรือภายในวันที่ทำรายการ หรือลงทะเบียนออนไลน์ คลิก 
• ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันทำการ นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่สมาชิกทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ
 จำนวนเบี้ยประกันภัย/เซลล์สลิป
รับเครดิตเงินคืน
10,000 – 49,999 บาท
0.6%
50,000 – 499,999 บาท
0.7%
500,000 บาท ขึ้นไป
1%
หมายเหตุ :
– ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย,และ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรับเครดิตเงินคืน 1% นี้ได้
– สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์รับเครดิตเงินคืน โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ MTL เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) โดยสมาชิกจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนและ/หรือภายในวันที่ทำรายการ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ และลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดรายการ หรือลงทะเบียนออนไลน์ คลิก
– ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC ทุกประเภทสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% ตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
– สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-123-5000 
สิทธิพิเศษที่ 2 : คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 12% หรือ 120 บาท

เมื่อชําระค่าเบี้ย ผ่านบัตรเครดิต KTC ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป และใช้ทุก 1,000 คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน 12% หรือ 120 บาท คืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
• แบบประกันภัยที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ ยกเว้นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน Unit-Linked
• สามารถใช้ได้ทั้งการชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก และเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ สำหรับทุกโหมดชำระเบี้ยประกันภัย
• สำหรับการซื้อผ่านทุกช่องทางการขาย
– สมาชิกบัตรฯสามารถใช้คะแนนได้ตามจำนวนที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุดไม่เกินยอดชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป
• ลงทะเบียนทุกครั้งก่อนทำรายการ ภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการ หรือลงทะเบียนออนไลน์ คลิก 
• ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันทำการ นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่สมาชิกทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ

หมายเหตุ :
– ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, และ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าเข้าร่วมรายการแลกรับเครดิตเงินคืนนี้ได้
– สมาชิกที่ประสงค์จะแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนทุกครั้งที่มีการใช้จ่าย โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ MTC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย #และจำนวนคะแนนที่ประสงค์จะขอแลกรับเครดิตเงินคืน ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) 1 SMS/เซลล์สลิป ภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการ โดยสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
– กรณีสมาชิกลงทะเบียนรับสิทธิ์เกินกว่า 1 ครั้ง ต่อเซลล์สลิป เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนครั้งที่มีการ ระบุจำนวนคะแนนที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุดเท่านั้น มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
– ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนน KTC FOREVER ในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ณ วันที่เคทีซีทำการคำนวณคะแนนเพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
– สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-123-5000