fbpx
covermuangthai8501

เมืองไทย 8501 (บำนาญลดหย่อนได้) ชำระเบี้ย 1 ปี

หน้าแรกประกันวางแผนเกษียณเมืองไทย 8501 (บำนาญลดหย่อนได้) ชำระเบี้ย 1 ปี

วางแผนรับบำนาญ เพื่อรีไทร์อย่างไร้กังวล

จุดเด่น

จ่ายเบี้ย ครั้งเดียว …..แต่รับบำนาญยาว จัดสรรเงินยามเกษียณอย่างเป็นระบบ

  • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงแค่ครั้งเดียว ไม่เป็นภาระผูกพันในอนาคต 
  • รับเงินบำนาญสม่ำเสมอทุกปี ปีละ 12%* หลังเกษียณ
  • รับบำนาญไปจนถึงครบอายุ 85 ปี
  • สามารถเลือกรับบำนาญได้ทั้งแบบรายเดือนหรือรายปี 
  • สมัครง่ายๆไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • ทำได้ตั้งแต่ อายุ 55-70 ปี

       หมายเหตุ :

  1. * เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
  2. ผู้ซื้อต้องแถลงสุขภาพเกี่ยวกับใบคำขอเอาประกันภัยและการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

ตัวอย่างเมืองไทย 8501 (บำนาญลดหย่อนได้)

muangthai8501-1