fbpx
cover_1505

เมืองไทย เอ็กตร้า เซฟวิ่ง 15/5

หน้าแรกประกันออมทรัพย์เมืองไทย เอ็กตร้า เซฟวิ่ง 15/5

ไม่ต้องกังวลกับผลตอบแทน แม้อัตราดอกเบี้ยในตลาดจะลดลง

จุดเด่น

  • ไม่ต้องกังวลกับผลตอบแทน แม้อัตราดอกเบี้ยในตลาดจะลดลง
  • ได้รับความคุ้มครองชีวิต เป็นมรดกให้คนที่คุณรัก
  • สามารถเลือกรับความคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติมจากสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและโรคร้ายแรงต่างๆ
  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้
  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้

รายระเอียด เมืองไทย เอ็กตร้า เซฟวิ่ง 15/5

อายุที่รับประกัน

1 เดือน – 70 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

15 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

5 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

การตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้

ตารางผลประโยชน์

benefits_1505

ใบเสนอ เมืองไทย เอ็กตร้า เซฟวิ่ง 15/5

1505