fbpx
coversavings2014

ออมทรัพย์ 20/14

สร้างวินัยในการออม พร้อมรับความคุ้มครองชีวิต

จุดเด่น

  • ชำระเบี้ยสบายๆ ด้วยการออมพร้อมรับความคุ้มครองชีวิต
  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้
  • สร้างวินัยในการออมเงิน อย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 14 ปี
  • รับความคุ้มครองชีวิต 100% ยาวนานถึง 20 ปี
  • รับผลประโยชน์ตลอดสัญญา 100%
  • ทำได้ตั้งแต่ อายุ 1 เดือน – 65 ปี

รายระเอียด ออมทรัพย์ 20/14

อายุที่รับประกัน

อายุ 1 เดือน – 65 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

20 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

14 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

การตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้

ตารางผลประโยชน์

benefitpicturesavings2014

ตัวอย่าชายอายุ 35 ปี เก็บเงิน 1 ล้านใน 20 ปี

สร้างวินัยในการออม พร้อมรับความคุ้มครองชีวิต

ตัวอย่างเก็บเงิน 1 ล้านใน 20 ปี

  • ด้วยการจ่ายเบี้ยปีละ 59,860 เวลา 14 ปี เป็นเงินต้นทุน 838,040 บาท
  • รอครบสัญญา 20 ปี อีก 6 ปีนับแต่ หยุดชำระปีที่ 14 รับเงินครบสัญญา 1 ล้านบาท
  • ส่วนต่าง 161,960 บาท กำไร
  • ถ้าจากไปก่อนวันครบสัญญา 20 ปี จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญา ให้ผู้รับผลประโยชน์
salesoffersavings2014
salesoffersavings2014