fbpx
muangthaihappylifeplus2121cover

เมืองไทย แฮปปี้ ไลฟ์ พลัส

หน้าแรกประกันออมทรัพย์เมืองไทย แฮปปี้ ไลฟ์ พลัส

จุดเด่น เมืองไทย แฮปปี้ ไลฟ์ พลัส


สร้างหลักประกัน เพื่ออนาคตลูกรัก

  • ชำระเบี้ย 21 ปี
  • คุ้มครอง 21 ปี
  • อายุที่รับประกันภัย : 1 – 60 ปี
  • เงินจ่ายคืนปีละ 10%* ทุกๆ 3 ปี รวมทั้งหมด 60%* เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลา
  • อนาคตที่สดใสด้วยเงินครบสัญญา 140%* เพื่อไว้ใช้จ่ายตามที่วาดฝันไว้
  • เพิ่มความอุ่นใจด้วยความคุ้มครองชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นตามปีกรมธรรม์สูงสุด 165%*
  • อัตราเบี้ยประกันคงที่

ภาพแสดงผลประโยชน์

benefitmuangthaihappylifeplus2121
benefitmuangthaihappylifeplus2121