fbpx
cover104

เมืองไทย เซฟวิ่ง ดีไลท์ 10/4

หน้าแรกประกันออมทรัพย์เมืองไทย เซฟวิ่ง ดีไลท์ 10/4

เปิดขาย แค่ 200 ล้าน

คุ้ม 2 ต่อ ….. ทั้งการันตีเงินคืนทุกปี และลดหย่อนภาษีได้

จุดเด่น

  • การันตีมีเงินคืนทุกปี สูงสุด 7%**
  • ครบสัญญารับเงินก้อนโต รวมตลอดสัญญาสูงสุดถึง 235%**
  • คุ้มครองชีวิต 200%* ตลอดสัญญา
  • ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 บาท***
  • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 70 ปี

* ความคุ้มครองชีวิตเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา  หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
** เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
*** เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด

ตารางผลประโยชน์ เมืองไทย เซฟวิ่ง ดีไลท์ 10/4

benefit104

ตารางเบี้ยประกันทุกทุนประกัน เมืองไทย เซฟวิ่ง ดีไลท์ 10/4

104premium